Termeni și condiții

Utilizarea acestui site

Acest site este controlat și administrat de MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA S.R.L. (“MagnaPharm”), al cărui sediu se află la adresa România, București, strada Av. Popisteanu nr. 54A, clădirea 2 in incinta Expo Business Park, etaj 7, sector 1, cod poștal 012095. Accesul la acest site și utilizarea sa fac obiectul acestor Termeni și condiții și al tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Prin accesarea acestui site acceptați fără rezerve acești Termeni și condiții.

MagnaPharm își rezervă dreptul de a modifica ocazional acești Termeni și fără notificare prealabilă, în măsura în care consideră acest lucru necesar; prin urmare, vi se recomandă sa îi verificați în mod regulat.

Acest site este public.

Site-ul nu este destinat utilizării ca sursă pentru sfaturi sau puncte de vedere medicale. Nimic din ce este prezentat pe acest site nu trebuie utilizat, sub nicio formă, pentru stabilirea unui diagnostic medical care se poate obține numai în urma consultării unui medic cu competențele necesare.

Adresati-va intotdeauna medicului sau farmacistului dumneavoastra inainte de a folosi orice medicament.

Conținut și responsabilitate

Acest site a fost creat pentru a oferi informații generale privind medicamentul Romla.

Sunteți de acord că accesarea și utilizarea acestui site și a conținutului său se face pe propriul dumneavoastră risc. MagnaPharm și orice altă parte implicată în crearea, realizarea sau punerea la dispoziție a acestui site exclud în mod explicit:

  • orice răspundere pentru orice daune sau prejudicii directe si indirecte sau de orice alt fel suferite de orice utilizator ca urmare a accesării, utilizării sau imposibilității utilizării acestui site sau ca urmare a oricăror erori sau omisiuni în conținutul acestuia.

MagnaPharm nu își asumă răspunderea pentru nicio daună sau prejudiciu cauzat de un atac de tip blocare distribuită a serviciului (distributed denial of service), virusuri sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic care vă pot infecta computerul, programele de calculator, datele sau alte materiale aflate în proprietatea dumneavoastră din cauza utilizării de către dumneavoastră a materialelor sub formă audio, video, de date sau text de pe site sau oricărui alt aspect al site-ului.

Mărci comerciale și sigle

Nu puteți utiliza sub nicio formă mărcile comerciale și siglele utilizate pe acest site, fara aprobarea prealabila si scrisa a MagnaPharm.

Drepturi de autor

MagnaPharm este proprietarul sau beneficiarul licenței pentru toate drepturile de autor de pe site. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Puteți descărca și păstra pe discul dumneavoastră sau pe hârtie un singur exemplar al materialului publicat pe acest site numai în scopuri personale, necomerciale, cu condiția să nu eliminați nicio notă privind drepturile de autor sau alte mențiuni referitoare la drepturile de proprietate. Nu puteți copia, distribui, afișa, descărca, modifica, republica, transmite sau utiliza sub nicio altă formă, în totalitate sau parțial, niciun material fără permisiunea scrisă prealabilă a MagnaPharm. Nu puteți pastra pe un alt server, în totalitate sau parțial, niciun material publicat de MagnaPharm pe acest site și nu puteți copia niciuna dintre imaginile conținute în orice material publicat pe acest site.

Nimic din cele prezentate aici nu poate fi interpretat drept un acord care să vă confere implicit, prin excluderi sau în alt mod orice licență sau drept asupra oricărui patent sau marcă comercială a MagnaPharm sau a oricărei terțe părți. Cu excepția celor menționate în mod expres mai sus, nimic din cele conținute aici nu va fi interpretat drept un acord care să vă confere orice licență sau drept asupra oricărei lucrări protejate de drepturi de autor al cărei proprietar sau beneficiar al licenței este MagnaPharm.

Drepturi rezervate

MagnaPharm își rezervă dreptul de a modifica sau șterge materiale de pe acest site în orice moment, fără notificare prealabilă.

Legea care guvernează

Acești Termeni de utilizare și interpretarea acestora sunt guvernate de Legea romana, iar instanțele romane au competența exclusivă pentru soluționarea oricarui litigiu care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare.

Diverse

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni de utilizare este considerată ilegală, nulă sau neaplicabilă, atunci acest aspect nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte dispozițiilor. Cu excepția celor prevăzute în mod expres, acești Termeni de utilizare constituie întregul acord dintre dumneavoastra și MagnaPharm cu privire la utilizarea acestui site și a conținutului său.

Ultima actualizare: aprilie 2022